Zahájení prezenční výuky

Vážení rodiče, Vážení žáci,

chceme vás informovat o změnách, které nastanou od pondělí 7. prosince 2020 v provozu naší školy :

 • Je umožněna prezenční výuka max. do 10 žáků.

 • Po domluvě s vyučujícím je i nadále možné konat individuální konzultace.

 • Žáci i zaměstnanci školy a další osoby ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Výjimku tvoří žáci s výukou zpěvu, dechových nástrojů a tanečního oboru.

Výše uvedené změny umožňují od pondělí 7.12.2020 konání skupinové/hromadné výuky:

 • HO – soubory, komorní sbor, hudební nauky,

 • VO – výuka výtvarného oboru,

 • TO – výuka tanečního oboru.

Informace o nastavení konkrétní výuky a předmětů dostanete u vašich vyučujících.

Přejeme pohodový adventní čas.

Těšíme se na Vás !

Výuka v ZUŠ od 12. 4. 2021

Výuka v Základní umělecké škole Ivana Kawaciuka v Duchcov bude od 12. 4. 2021 probíhat takto:

 • Individuální výuka – prezenčně, t.j. učitel + žák.
 • Kolektivní výuka – prezenční výuka stále zrušena – studium realizováno pouze distančně.
 • Žáci nemusí absolvovat test na covid, v ZUŠ nebudou testováni.
 • Zaměstnanci se testují jednou týdně.
 • Platí zákaz vstupu jiných osob do budovy (kromě předem ohlášených v nezbytných záležitostech).
 • Možnost klavírních doprovodů pouze 1+1.
 • Žáci i učitelé dechových a pěveckých tříd nemusí mít při výuce respirátor.
 • Nadále platí pokyny uveřejněné v Manuálu COVID-19, který vydalo MŠMT ČR.

 

Bc. Šárka Gauseová

ředitelka školy

Absolventi 2020

Podívejte se na přehled letošních absolventů ZUŠ Ivana Kawaciuka

Začneme hudebním oborem

Podívejme se na záznam z koncertu na Státním zámku v Duchcově 24. června 2020

koncert absolventů
[table “15” not found /]

A ještě se podíváme na vernisáž absolventů výtvarného oboru

Uskutečnila se též na zámku, v casanovském křídle.

Noc kostelů 12. června

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla ve Vídni,
kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů: „Lange Nacht der Kirchen“.

Od té doby se akce rozšířila do dalších evropských zemí.
Během Noci kostelů je možné každoročně v noční atmosféře navštívit nejen kostely a modlitebny, ale také prostory klášterů,rajské dvory, krypty, věže, kůry a další běžně nepřístupné sakrální prostory. Letos poprvé proběhla také u nás v Duchcově i za účasti naší ZUŠ.

Více o místě konání naleznete zde

Soustředění

Hora Svaté Kateřiny

Od pátku 11. října do neděle 13. října nacvičují v penzionu U Rozhledny  žákyně a dva žáci hudebního oboru nový, nejen adventní program. Dnes 11.10. následovalo ubytování a hraní. Po obědě bude vycházka a pak zase hraní a hraní… Na všechny fotky se podívejte zde

 

Hora sv. Kateřiny – soustředění sborů

První pozdrav ze soustředění. Dost tu fouká, lépe je uvnitř.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnes jsme od rána společně zkoušeli,dále posíláme záznam z našeho papírového tvoření. Odpoledne byla stezka odvahy, strašidel bylo dost a před večeří ještě zkouška malého sboru. Co jsme nacvičili, si přijďte poslechnout zítra, kdy rozsvěcujeme od 16.15 stromeček v Duchcově a náš společný zámecký koncert bude 12.12. od 17.30 hod.

Ohlédnutí za 15. výročím DPS

Vážení posluchači a příznivci Duchcovského pěveckého sboru!

Uběhla opět řádka let našeho působení na hudební scéně a my se sešli na koncertě uspořádaném již k 15. výročí založení sboru. Sbor, který  celých 15 let vede paní Jana Moravcová, se rozrostl již na 25 členů a toto číslo se při koncertech rozrůstá podle toho, kolik našich bývalých členek, toho času na studiích nebo  na pracovních postech mimo Duchcov, nás navštíví a zatouží si s námi zazpívat. Úsloví, že dobří holubi se vracejí, opravdu v tomto případě platí.

O tom, že naše paní dirigentka odvádí dobrou práci a stmeluje náš kolektiv, nesvědčí jen narůstající počet členů a jejich opravdu velký věkový rozdíl, ale i stále širší škála písní, které jsou delší, náročnější  a mnohdy v cizích jazycích. My se do nich jako zpěváci statečně pouštíme a o tom, že to asi neděláme špatně, vypovídá návštěvnost koncertů, která také narůstá, ale hlavně Váš potlesk a pochvaly, které se nám donesou a které jsou pro nás opravdovým povzbuzením. Sbor se již 15 let  snaží  přinášet radost v Duchcově, Teplících, okolních obcích, vzdálenějších městech a  někdy dokonce i v zahraničí desítkami koncertů, které má za sebou. Pravidelnou roční tečkou za našimi koncerty, která těší hlavně naše sboristy, je účast na rozsvěcení nebo některém      z adventních  koncertů u vánočního stromu na Staroměstském náměstí v Praze. Pozvání na tento koncert je pro nás každoročně ctí. Ale nezapomínáme, odkud jsme, a tak vždy šíříme povědomí         o Duchcově a Základní umělecké škole Ivana Kawaciuka i za hranicemi našeho města. K 10. výročí založení sbor obdržel Cenu města a šály se znakem města, které nám pomáhají v propagaci. Letos jsme si chtěli udělat nejen radost, ale i narůstající počet členů nás dovedl k rozhodnutí, pořídit nové šály pro ženy a kravaty pro muže. V krátkém čase nám s tím pomohl salón pana Jiřího Moravce a Ti, kteří na koncertě byli, to snad ocenili a líbilo se jim to stejně jako nám.

V letošním roce jsme přemýšleli, kdo bude na koncertě naším hostem, zda pozveme dospělé sbory jako v době 10. výročí, či se rozhodneme jinak. Nakonec paní sbormistrová oslovila sbory malých     a mladých zpěváčků a myslíme, že to nebyla volba špatná a udělali jsme radost sobě, dětem, jejich rodinám a dalším našim posluchačům. Hosty byly pěvecké sbory Stonožky z MŠ Osecká v Duchcově, pod vedením paní ředitelky Andrei Ilešové, sbor při ZUŠ Ivana Kawaciuka v Duchcově, pod vedením paní učitelky Barbory Faustové a Smetánek při ZŠ J. Pešaty v Duchcově pod vedením Jany Redlichové, naší bývalé členky. Sál byl plný mladých hlásků a my pevně doufáme, že i některých našich budoucích členů. Jak jsem říkala již na koncertě,  všechny sbory bohužel stárnou, ale pro nás je optimistické zjištění, že kolik dětí a mladých lidí v Duchcově zpívá! Takto vidíme budoucnost našeho sboru hned             v lepším světle. Jsme otevřeným sborem pro všechny věkové kategorie a těšíme se, že náš zpěv někoho z Vás osloví a Vy přijdete rozšířit naše řady.

Co říci na závěr? Snad jen, že jsme naše další významné výročí oslavili nejlépe,  jak to šlo. Zpěvem!! Pokud se Vám koncert líbil, jsme moc rádi a ještě raději budeme, pokud i nadále zůstanete našimi příznivci. Chci velmi poděkovat všem, kteří zpívali, ať malým neboť těm odrostlejším, paní Markétě Loskotové, která nás doprovodila na klavír stejně dobře jako ve spoustě předešlých koncertů a paní ředitelce ZUŠ, Šárce Gauseové, která sboru ve škole poskytuje zázemí, zpívá, ale hlavně před 15 lety přišla se skvělým nápadem založit pěvecký sbor.  Na úplný závěr patří velký dík paní Janě Moravcové, která sbor vede a Vy jí vidíte na vystoupení vesměs stojící k Vám zády,  která ale tráví spoustu času hledáním písní, sestavováním repertoáru a mnohdy složitou organizací našich koncertů, které jsou z naší vlastní dílny nebo ke kterým se  připojujeme v rámci různých  benefičních akcí, které mají sloužit dobrým věcem. Děkuji Vám, kteří s námi koncerty prožíváte a děkuji i nám, zpěvákům, kteří zpíváme pro Vás, ale    i pro sebe, protože hudba nás spojuje a společné zpívání  nám přináší velkou radost.

Za Duchcovský pěvecký sbor Vaše Ing. Iveta Gruberová

 

Soustředění dětského a komorního sboru

30. 12. – 2. 12. 2018
Víkendové soustředění bude uskutečněno k nácviku soutěžního a vánočního
repertoáru a k utužení našeho pěveckého “týmu”. Těšit se můžete nejen na
spoustu práce, ale i zábavu. Ubytování budeme na Hoře Svaté Kateřiny v
Restauraci U rozhledny (
http://www.urozhledny.cz/), kde moc dobře vaří,
takže naše bříška budou určitě spokojená.
Na soustředění nás odveze v 8 hodin autobus od ZUŠ, návrat bude 2. 12. po 14 hodině opět k ZUŠ. Děti budou mít zajištěnou plnou penzi a pitný režim. Cena soustředění 860kč. S sebou teplé oblečení, raději přibalte i holínky a pláštěnku, kartičku zdravotní pojišťovny. Hygienické potřeby – děti budou mít k dispozici
vlastní koupelnu a WC na pokoji, proto se ráno a ve
čer budou
kontrolovat
čisté ručky a vyleštěné zoubky. 

Kdo se bude chtít soustředění zúčastnit, tak je třeba vyplnit závaznou
přihlášku do 20. 10. a uhradit částku 860kč (prosím, nejlépe přesně – u p.
uč. Faustové) do 15. 11. Děkuji. 
V případě dotazů volejte 722 164 941 (B. Faustová) nebo pište na faustovab@gmail.com.

Budeme se těšit a doufáme, že si to děti náramně užijí
B. Faustová, DiS.