Koncert absolventů

Letos proběhl 8. června, opět v hlavním sále duchcovského zámku. Byl zvláštní i tím, že spolu s našimi absolventy vystoupili i jejich kolegové a kolegyně ze ZUŠ Dubí. Celý koncert byl velmi povedený, ostatně podívejte se sami.

Krajské kolo dechů

Ministerstvo školství každoročně vyhlašuje soutěž zušek v jednotlivých oborech jejich činnosti. Soutěže jsou prostupné od školních, okresních, krajských kol až do republikových finále. Krajské kolo dechových nástrojů letos proběhlo v ZUŠ Litvínov 4. dubna. V něm získala Markéta Bachová 1. místo ve své kategorii s postupem do celostátního kola. Velmi dobře uspěla i Hanka Plevová ziskem 3. místa. Obě žákyně připravuje jejich učitel pan Miroslav Maleček.

Gratulujeme !!

Litvínovské dřevohraní

Celostátní soutěž ve hře na dechové nástroje, která proběhla v litvínovské ZUŠ 1. dubna 2022. Zúčastnili se jí i naši žáci. Své skladby zahrálo přes 100 „dechařů“ – a o to víc nás těší umístění Markéty Bachové (ve své kategorii získala 1. místo za skladbu H. Rabaud Sólo de concours) a Alberta Beneše, ten své 3. místo obdržel za skladbu W.A.Mozart Sonatina ( Allegro, Menuetto ). Oba jsou ze třídy pana učitele Miroslava Malečka. Gratulujeme

 

Soutěžní skladba Markéty Bachové

Soutěžní skladba Alberta Beneše

Okresní kolo ve zpěvu

V pátek 4. března se v teplické ZUŠ uskutečnilo Okresní kolo v sólovém a komorním zpěvu. Ve své kategori byla úspěšná naše žákyně: Laura Urbanská, žákyně paní učitelky Jany Moravcové. Získala v I. kategorii krásné 1. místo.

Zároveň děkujeme paní učitelce Lence Doubkové za klavírní doprovod.

Blahopřejeme

Z Lauřina vystoupení na okresní soutěži záznam nemám, ale podívejte na ní, jak „vyšvihla“ Zimní koncert 5.3. v Sochorce. 

Zajištění výuky

Paní učitelka Babora Faustová je nemocná, Výuku v jejich předmětech zajišťujeme takto:

 • Hodiny sólového zpěvu bude vyučovat pí uč. Kristýna Pejcharová – po domluvě.
 • Hodiny hudební nauky budou probíhat dle stávajícího rozvrhu: Po od 15.30 a od 16.30.
 • Výuka komorního zpěvu odpadá.

Žáci navštěvující hudební nauky mají možnost konsultací každou středu v době od 15.30 do 16.15 v ředitelně školy.

Šárka Gauseová, ředitelka školy

Zahájení prezenční výuky

Vážení rodiče, Vážení žáci,

chceme vás informovat o změnách, které nastanou od pondělí 7. prosince 2020 v provozu naší školy :

 • Je umožněna prezenční výuka max. do 10 žáků.

 • Po domluvě s vyučujícím je i nadále možné konat individuální konzultace.

 • Žáci i zaměstnanci školy a další osoby ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Výjimku tvoří žáci s výukou zpěvu, dechových nástrojů a tanečního oboru.

Výše uvedené změny umožňují od pondělí 7.12.2020 konání skupinové/hromadné výuky:

 • HO – soubory, komorní sbor, hudební nauky,

 • VO – výuka výtvarného oboru,

 • TO – výuka tanečního oboru.

Informace o nastavení konkrétní výuky a předmětů dostanete u vašich vyučujících.

Přejeme pohodový adventní čas.

Těšíme se na Vás !

Výuka v ZUŠ od 12. 4. 2021

Výuka v Základní umělecké škole Ivana Kawaciuka v Duchcov bude od 12. 4. 2021 probíhat takto:

 • Individuální výuka – prezenčně, t.j. učitel + žák.
 • Kolektivní výuka – prezenční výuka stále zrušena – studium realizováno pouze distančně.
 • Žáci nemusí absolvovat test na covid, v ZUŠ nebudou testováni.
 • Zaměstnanci se testují jednou týdně.
 • Platí zákaz vstupu jiných osob do budovy (kromě předem ohlášených v nezbytných záležitostech).
 • Možnost klavírních doprovodů pouze 1+1.
 • Žáci i učitelé dechových a pěveckých tříd nemusí mít při výuce respirátor.
 • Nadále platí pokyny uveřejněné v Manuálu COVID-19, který vydalo MŠMT ČR.

 

Bc. Šárka Gauseová

ředitelka školy