Výuka v ZUŠ od 12. 4. 2021

Výuka v Základní umělecké škole Ivana Kawaciuka v Duchcov bude od 12. 4. 2021 probíhat takto:

  • Individuální výuka – prezenčně, t.j. učitel + žák.
  • Kolektivní výuka – prezenční výuka stále zrušena – studium realizováno pouze distančně.
  • Žáci nemusí absolvovat test na covid, v ZUŠ nebudou testováni.
  • Zaměstnanci se testují jednou týdně.
  • Platí zákaz vstupu jiných osob do budovy (kromě předem ohlášených v nezbytných záležitostech).
  • Možnost klavírních doprovodů pouze 1+1.
  • Žáci i učitelé dechových a pěveckých tříd nemusí mít při výuce respirátor.
  • Nadále platí pokyny uveřejněné v Manuálu COVID-19, který vydalo MŠMT ČR.

 

Bc. Šárka Gauseová

ředitelka školy

Absolventi 2020

Podívejte se na přehled letošních absolventů ZUŠ Ivana Kawaciuka

Začneme hudebním oborem

Podívejme se na záznam z koncertu na Státním zámku v Duchcově 24. června 2020

koncert absolventů
[table “15” not found /]

A ještě se podíváme na vernisáž absolventů výtvarného oboru

Uskutečnila se též na zámku, v casanovském křídle.

Noc kostelů 12. června

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla ve Vídni,
kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů: „Lange Nacht der Kirchen“.

Od té doby se akce rozšířila do dalších evropských zemí.
Během Noci kostelů je možné každoročně v noční atmosféře navštívit nejen kostely a modlitebny, ale také prostory klášterů,rajské dvory, krypty, věže, kůry a další běžně nepřístupné sakrální prostory. Letos poprvé proběhla také u nás v Duchcově i za účasti naší ZUŠ.

Více o místě konání naleznete zde