Absolventi 2020

Podívejte se na přehled letošních absolventů ZUŠ Ivana Kawaciuka

Začneme hudebním oborem

Podívejme se na záznam z koncertu na Státním zámku v Duchcově 24. června 2020

koncert absolventů
[table “15” not found /]

A ještě se podíváme na vernisáž absolventů výtvarného oboru

Uskutečnila se též na zámku, v casanovském křídle.

Noc kostelů 12. června

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla ve Vídni,
kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů: „Lange Nacht der Kirchen“.

Od té doby se akce rozšířila do dalších evropských zemí.
Během Noci kostelů je možné každoročně v noční atmosféře navštívit nejen kostely a modlitebny, ale také prostory klášterů,rajské dvory, krypty, věže, kůry a další běžně nepřístupné sakrální prostory. Letos poprvé proběhla také u nás v Duchcově i za účasti naší ZUŠ.

Více o místě konání naleznete zde

Ohlédnutí za 15. výročím DPS

Vážení posluchači a příznivci Duchcovského pěveckého sboru!

Uběhla opět řádka let našeho působení na hudební scéně a my se sešli na koncertě uspořádaném již k 15. výročí založení sboru. Sbor, který  celých 15 let vede paní Jana Moravcová, se rozrostl již na 25 členů a toto číslo se při koncertech rozrůstá podle toho, kolik našich bývalých členek, toho času na studiích nebo  na pracovních postech mimo Duchcov, nás navštíví a zatouží si s námi zazpívat. Úsloví, že dobří holubi se vracejí, opravdu v tomto případě platí.

O tom, že naše paní dirigentka odvádí dobrou práci a stmeluje náš kolektiv, nesvědčí jen narůstající počet členů a jejich opravdu velký věkový rozdíl, ale i stále širší škála písní, které jsou delší, náročnější  a mnohdy v cizích jazycích. My se do nich jako zpěváci statečně pouštíme a o tom, že to asi neděláme špatně, vypovídá návštěvnost koncertů, která také narůstá, ale hlavně Váš potlesk a pochvaly, které se nám donesou a které jsou pro nás opravdovým povzbuzením. Sbor se již 15 let  snaží  přinášet radost v Duchcově, Teplících, okolních obcích, vzdálenějších městech a  někdy dokonce i v zahraničí desítkami koncertů, které má za sebou. Pravidelnou roční tečkou za našimi koncerty, která těší hlavně naše sboristy, je účast na rozsvěcení nebo některém      z adventních  koncertů u vánočního stromu na Staroměstském náměstí v Praze. Pozvání na tento koncert je pro nás každoročně ctí. Ale nezapomínáme, odkud jsme, a tak vždy šíříme povědomí         o Duchcově a Základní umělecké škole Ivana Kawaciuka i za hranicemi našeho města. K 10. výročí založení sbor obdržel Cenu města a šály se znakem města, které nám pomáhají v propagaci. Letos jsme si chtěli udělat nejen radost, ale i narůstající počet členů nás dovedl k rozhodnutí, pořídit nové šály pro ženy a kravaty pro muže. V krátkém čase nám s tím pomohl salón pana Jiřího Moravce a Ti, kteří na koncertě byli, to snad ocenili a líbilo se jim to stejně jako nám.

V letošním roce jsme přemýšleli, kdo bude na koncertě naším hostem, zda pozveme dospělé sbory jako v době 10. výročí, či se rozhodneme jinak. Nakonec paní sbormistrová oslovila sbory malých     a mladých zpěváčků a myslíme, že to nebyla volba špatná a udělali jsme radost sobě, dětem, jejich rodinám a dalším našim posluchačům. Hosty byly pěvecké sbory Stonožky z MŠ Osecká v Duchcově, pod vedením paní ředitelky Andrei Ilešové, sbor při ZUŠ Ivana Kawaciuka v Duchcově, pod vedením paní učitelky Barbory Faustové a Smetánek při ZŠ J. Pešaty v Duchcově pod vedením Jany Redlichové, naší bývalé členky. Sál byl plný mladých hlásků a my pevně doufáme, že i některých našich budoucích členů. Jak jsem říkala již na koncertě,  všechny sbory bohužel stárnou, ale pro nás je optimistické zjištění, že kolik dětí a mladých lidí v Duchcově zpívá! Takto vidíme budoucnost našeho sboru hned             v lepším světle. Jsme otevřeným sborem pro všechny věkové kategorie a těšíme se, že náš zpěv někoho z Vás osloví a Vy přijdete rozšířit naše řady.

Co říci na závěr? Snad jen, že jsme naše další významné výročí oslavili nejlépe,  jak to šlo. Zpěvem!! Pokud se Vám koncert líbil, jsme moc rádi a ještě raději budeme, pokud i nadále zůstanete našimi příznivci. Chci velmi poděkovat všem, kteří zpívali, ať malým neboť těm odrostlejším, paní Markétě Loskotové, která nás doprovodila na klavír stejně dobře jako ve spoustě předešlých koncertů a paní ředitelce ZUŠ, Šárce Gauseové, která sboru ve škole poskytuje zázemí, zpívá, ale hlavně před 15 lety přišla se skvělým nápadem založit pěvecký sbor.  Na úplný závěr patří velký dík paní Janě Moravcové, která sbor vede a Vy jí vidíte na vystoupení vesměs stojící k Vám zády,  která ale tráví spoustu času hledáním písní, sestavováním repertoáru a mnohdy složitou organizací našich koncertů, které jsou z naší vlastní dílny nebo ke kterým se  připojujeme v rámci různých  benefičních akcí, které mají sloužit dobrým věcem. Děkuji Vám, kteří s námi koncerty prožíváte a děkuji i nám, zpěvákům, kteří zpíváme pro Vás, ale    i pro sebe, protože hudba nás spojuje a společné zpívání  nám přináší velkou radost.

Za Duchcovský pěvecký sbor Vaše Ing. Iveta Gruberová

 

Koncert ve Světci – dětský sbor

Dětský sbor
Koncert pátek 20. 4. 2018 v obřadní síni ve Světci. Zkouška v 16:00 na místě. Na programu: Kosí ráno, Bimbo, Pasu, pasu písničky, Já do lesa nepojedu a Neviděli jste tu mé panenky. Oblečení – kdo nemá „školní šaty“, tak prosím oblečení tmavé barvy. S sebou pití. Doprava samostatně.
Koncert začíná v 17hodin.
 V případě dotazů volejte na tel. 722 164 941. (B- Faustová)
 Těšíme se na Vás!

 

Úspěchy na krajských soutěžích

Výsledky krajských kol soutěží ZUŠ

B L A H O P Ř E J E M E !!!
Sólový zpěv:
Dominik Polívka – 1. místo (náhradník na postup), uč. Faustová
Zobcová flétna:
Markéta Bachová – 3. místo, uč. Maleček
Hana Plevová – 3. místo, uč. Maleček
Klarinet:
Albert Beneš – 1. místo s postupem, uč. Maleček