Výuka v ZUŠ od 12. 4. 2021

Výuka v Základní umělecké škole Ivana Kawaciuka v Duchcov bude od 12. 4. 2021 probíhat takto:

  • Individuální výuka – prezenčně, t.j. učitel + žák.
  • Kolektivní výuka – prezenční výuka stále zrušena – studium realizováno pouze distančně.
  • Žáci nemusí absolvovat test na covid, v ZUŠ nebudou testováni.
  • Zaměstnanci se testují jednou týdně.
  • Platí zákaz vstupu jiných osob do budovy (kromě předem ohlášených v nezbytných záležitostech).
  • Možnost klavírních doprovodů pouze 1+1.
  • Žáci i učitelé dechových a pěveckých tříd nemusí mít při výuce respirátor.
  • Nadále platí pokyny uveřejněné v Manuálu COVID-19, který vydalo MŠMT ČR.

 

Bc. Šárka Gauseová

ředitelka školy