Krajské kolo dechů

Ministerstvo školství každoročně vyhlašuje soutěž zušek v jednotlivých oborech jejich činnosti. Soutěže jsou prostupné od školních, okresních, krajských kol až do republikových finále. Krajské kolo dechových nástrojů letos proběhlo v ZUŠ Litvínov 4. dubna. V něm získala Markéta Bachová 1. místo ve své kategorii s postupem do celostátního kola. Velmi dobře uspěla i Hanka Plevová ziskem 3. místa. Obě žákyně připravuje jejich učitel pan Miroslav Maleček.

Gratulujeme !!