Projektový den

V pondělí 29. dubna 2019 měli ve škole klavíristé svůj projektový den. Naše pozvání přijala profesorka teplické konzervatoře paní Hana Turková, která celé odpoledne pracovala s žáky uč. Schillerové, uč. Pospíšilové a uč. Gauseové. Bylo to velmi přínosné  jak pro žáky i pro vyučující.