Vyuč. obory

„Jak se přihlásit?“

Máte-li zájem přihlásit Vaše dítě na ZUŠ je potřeba nejprve vyplnit přihlášku. Přihlášku můžete vyplnit on-line, nebo si ji stáhnout zde. Vyplněnou a podepsanou ji můžete přinést osobně a předat ji kterémukoli z přítomných vyučujících.

„Od kolika let je možné dítě přihlásit?“

Na ZUŠ I. Kawaciuka přijímáme do hudebního, výtvarného a tanečního oboru děti již od 5  let věku. Do literárně dramatického oboru pak od 6  let. Horní věková hranice není omezena.

„Jak je to se školným? Kolik se platí?“

Předpis úplaty za vzdělání pro školní rok 2015/216 (školné) pro všechny obory.