Litvínovské dřevohraní 2023

V pátek 31. března 2023 se dvě žákyně naší školy (Anička Tesařová a Markéta Bachová) zúčastnily celostátní soutěže ve hře na dřevěné dechové nástroje Litvínovské dřevohraní 2023. 

Ve III/B kategorii získala Anička Tesařová (pí uč. Barbora Bachová) čestné uznání a v Kategorii IV/B Markéta Bachová (p. učitel Mgr. Miroslav Maleček) 1. místo. 

Oběma klarinetistkám a jejich učitelům blahopřejeme.

Koncert absolventů

Letos proběhl 8. června, opět v hlavním sále duchcovského zámku. Byl zvláštní i tím, že spolu s našimi absolventy vystoupili i jejich kolegové a kolegyně ze ZUŠ Dubí. Celý koncert byl velmi povedený, ostatně podívejte se sami.

Krajské kolo dechů

Ministerstvo školství každoročně vyhlašuje soutěž zušek v jednotlivých oborech jejich činnosti. Soutěže jsou prostupné od školních, okresních, krajských kol až do republikových finále. Krajské kolo dechových nástrojů letos proběhlo v ZUŠ Litvínov 4. dubna. V něm získala Markéta Bachová 1. místo ve své kategorii s postupem do celostátního kola. Velmi dobře uspěla i Hanka Plevová ziskem 3. místa. Obě žákyně připravuje jejich učitel pan Miroslav Maleček.

Gratulujeme !!

Litvínovské dřevohraní

Celostátní soutěž ve hře na dechové nástroje, která proběhla v litvínovské ZUŠ 1. dubna 2022. Zúčastnili se jí i naši žáci. Své skladby zahrálo přes 100 „dechařů“ – a o to víc nás těší umístění Markéty Bachové (ve své kategorii získala 1. místo za skladbu H. Rabaud Sólo de concours) a Alberta Beneše, ten své 3. místo obdržel za skladbu W.A.Mozart Sonatina ( Allegro, Menuetto ). Oba jsou ze třídy pana učitele Miroslava Malečka. Gratulujeme

 

Soutěžní skladba Markéty Bachové

Soutěžní skladba Alberta Beneše

Okresní kolo ve zpěvu

V pátek 4. března se v teplické ZUŠ uskutečnilo Okresní kolo v sólovém a komorním zpěvu. Ve své kategori byla úspěšná naše žákyně: Laura Urbanská, žákyně paní učitelky Jany Moravcové. Získala v I. kategorii krásné 1. místo.

Zároveň děkujeme paní učitelce Lence Doubkové za klavírní doprovod.

Blahopřejeme

Z Lauřina vystoupení na okresní soutěži záznam nemám, ale podívejte na ní, jak „vyšvihla“ Zimní koncert 5.3. v Sochorce.