Prohlášení o přístupnosti

Základní umělecká škola Ivana Kawaciuka v Duchcově se ve svých stránkách umístěných na adrese  zusduchcov.cz zavazuje k jejich zpřístupnění  v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady EU 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nesouladu nebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

  1. z důvodu nesouladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
    • Odkazy na náhledových fotografiích ve fotogaleriích nemají textový popis, protože obrázky nemají uvedený alternativní text (kritéria 1.1.1 a 2.4.4 standardu WCAG 2.1). Vzhledem k množství fotografií a kapacitám provozovatele webu by doplnění smysluplného alternativního textu ke všem fotografiím způsobilo nepřiměřenou zátěž (podle § 7 zákona)
  2. jelikož nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů;
    • Videa na internetových stránkách neobsahují ani titulky ani audio popis či alternativu (kritéria 1.2.1 a 1.2.2 standardu WCAG 2.1), na základě výjimky podle § 13 odstavce 4 zákona č. 99/2019 Sb.
    • Některé informace jsou pouze částečně přístupné. Jsou na stránkách publikovány formou hypertextového odkazu na soubory ve formátech pdf.

Další formáty

Na webových stránkách zusduchcov.cz jsou některé informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje a formát pdf je vhodnější pro tisk. K prohlížení pdf dokumentů je možné zdarma stáhnout program Acrobat Reader. Případně použijte některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích. Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

Vypracování tohoto prohlášení

Prohlášení o přístupnosti odpovídá vzoru stanovenému prováděcím aktem Evropské komise vydaným podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102. Toto prohlášení bylo vypracováno dne 12. 8. 2021 dle metodického pokynu MVČR.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Webové stránky používají open source redakční systém WordPress. Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směřujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu:
Základní umělecká škola Ivana Kawaciuka, Kubicových 2/692, 419 41 Duchcov,
ředitelka Bc. Šárka Gauseová
Tel.: 417 835 357; Mob.: +420 607 708 800
e-mail: sgause@centrum.czzus_dux@volny.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti webových stránek, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3 140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz