Historie

Historie školy

Hudební a pěvecká škola v Duchcově byla založena ve školním roce 1925/26. V čele přípravného výboru pro založení hudební školy stáli učitelé českých škol, především řídící učitel obecné školy Karel Lím a ředitel měšťanské chlapecké školy Adolf Němeček.Prvním ředitelem se stal houslista Rudolf Špoutil (1925-1926). Zprvu se vyučovalo v budově německého gymnázia, v jehož aule se konala i prvá vystoupení.Škola se ihned zapojila i do hudebního i veřejného života ve městě.

Od nového školního roku byl ředitelem hudební a pěvecké školy Jaroslav Veselý (1927-1935), který zároveň vyučoval hru na housle. Učitelé i žáci se pravidleně účastnili hudebního života ve městě. Jaroslav Veselý byl dirigentem orchestrů hudební školy, později i orchestru Pěveckého a hudebního spolku Suk.V těchto počátečních letech se zde učilo asi 100 žáků. Po odchodu ředitele Jaroslava Veselého přechodně vedl školu ředitel hudební školy v Teplicích Alois Sarauer. V květnu 1935 byl na návrh zemského inspektora profesora V.B. Aima jmenován ředitelem Kamil Pavlík (1935-1938), absolvent mistrovské školy profesora Kurze (klavír).

Z množství veřejných vystoupení připomeňme vzpomínkový večer na F.X. Šaldu 9. 6. 1937 a tryznu po úmrtí T. G. Masaryka na náměstí Republiky dne 19. 9. 1937, při níž zpívaly společný chorál české i německé pěvecké sbory. Předválečná činnost školy skončila okupací pohraničí v říjnu 1939. K její obnově došlo v září 1945. Vedením školy byl pověřen Emil Sedláček (1945-1949). Škola měla asi 70 žáků. Zpočátku se vyučovalo ve dvou prozatímně uvolněných učebnách gymnázia, později v dnešní mateřské škole v ul. Družby a od března 1946 ve vlastní budově bývalého hotelu Merkur v Nádražní ulici. Na počátku školního roku 1946/47 měla škola tyto obory: klavír, housle, varhany, dechové nástroje a zpěv. Navštěvovalo je asi 150 žáků.

V roce 1947-48 se dostavily první úspěchy: pět žáků bylo přijato na pražskou konzervatoř. V tomto roce bylo také otevřeno taneční oddělení. V něm bylo asi 50 žaček. V roce 1949 odešel ředitel školy Emil Sedláček do Litvínova a vedením školy byla pověřena učitelka Tereza Koliandrová (1949-1951).Po jejím odchodu vedl školu v druhém pololetí školního roku 1950/51 Svatopluk Knepr. Škola byla přemístěna do budovy bývalé horní školy v ulici Petra Bezruče. Od školního roku 1951/52 vykonával funkci ředitele školy Karel Rennert (1951-1958). Od prvního září 1958 převzal vedení školy opět Emil Sedláček (1958-1961). Škola byla opět přestěhována do větší budovy v ulici Míru.

V roce 1961, kdy se škola přejmenovala na Lidovou školu umění, nastoupila do funkce ředitelky Jaroslava Klatovská (1961-1964). V roce 1964 ji vystřídal Vladimír Čermák (1964-1967). Rok 1967 pak znamenal další změnu na ředitelském místě, vedením školy byla pověřena Božena Kopová (1967-1989). Škola v této době již měla stabilizovaný učitelský sbor, získala na prestiži. Zahájila pravidelné žákovské koncerty pro rodiče i veřejnost, výchovné koncerty pro žáky ZDŠ i mateřské školy. Do koncertování se zapojily i učitelé a jejich koncerty na zámku se staly pravidelnou součástí hudebního života ve městě. Škola organizovala okresní i krajské soutěže hudebního oboru. Mimořádnou událostí pak byly oslavy 50. výročí založení školy, konané 26.-27. července 1976. Mezitím došlo k dalšímu stěhování.

Zadní křídlo zámku bylo adaptováno pro potřeby LŠU a ta zde 12. září 1977 zahájila vyučování. V nových prostorách školy zahájil činnost i výtvarný obor. V roce 1986 měla škola 281 žáků, v roce 1991 350. K dalšímu střídání na místě ředitele došlo v roce 1989, kdy nastupuje profesor teplické konzervatoře Norbert Říha (1989-1995). V roce 1990 dostává škola nový název: Základní umělecká škola. Od září zahajuje činnost detašované pracoviště v Oseku. Poslední ředitelská změna proběhla v roce 1995 po náhlém úmrtí Norberta Říhy nastupuje po konkurzu Šárka Gauseová.