Jeden z diplomů

Příběh Markéty

Sledujme příběh dívky, která v roce 2014 zahájila studium v naší škole. Svoji neuvěřitelnou píli zúročila umístěními v domácích i světových soutěžích.

Příběh Markéty

 
 

Markéta Bachová se narodila v rodině, která se intenzivně věnuje hudbě. Její dědeček sám hrál aktivně na trubku a působil v dechovém orchestru v Duchcově. Snažil se rozvíjet ve svých dětech a vnoučatech vřelý vztah k hudbě a podporoval jejich snažení se hudebně vzdělávat. Dcera pana Bacha a také teta Markéty, Jiřina Bachová se učila v Duchcově na akordeon a posléze vystudovala akordeon na teplické konzervatoři a nyní učí na ZUŠ v Duchcově. Ze syna chtěl mít klarinetistu, ale on nedosáhl takové úrovně, aby mohl být profesionálním hudebníkem. To se povedlo jeho vnučce Barboře Bachové, která studuje klarinet na Konzervatoři v Teplicích a již učí také na ZUŠ v Duchcově.

Markétu nečekalo nic jiného, než že bude pokračovat ve šlépějích své tety Jiřiny a sestry Barbory.

Úplný text najdete zde

 

Mgr. Miroslav Maleček

Pan Miroslav Maleček působí na naší škole od roku 1986 v oboru dechových nástrojů. Za tu dobu dovedl řadu našich žáků až ke vstupu do hudebního života. Jeho přístup vlídného, a přesto náročného průvodce hudebním vzděláním, umožnil mnohým z nich dosáhnout úspěchů v oblastních, národních, evropských, ba dokonce světových soutěžích. Pan Maleček i díky svému působení na teplické konzervatoři je známou osobností dnešní české hudební obce. Jeho žáci dnes působí v celé Evropě. Jednou z nich je i Markéta Bachová.  I z toho důvodu má práce pana Malečka pro naši ZUŠ velký význam. 

Přehlídka diplomů