Miltenberg

Ve dnech 3.-5. května 2019 vystoupí žáci a žákyně naší ZUŠ v partnerském městě Miltenberg. Jen pro připomenutí k historii partnerských vztahů mezi našimi městy:
S bavorským městem Miltenberg nad Mohanem navazovalo naše město první partnerské vztahy již na počátku 90. let 20. století, ale po úmrtí místostarosty Viléma Scharhaga vzájemné kontakty prakticky ustaly. Nový impuls přišel v roce 2004, inicioval jej Miltenberg. Na zasedání městského zastupitelstva v Duchcově dne 7. září 2004 byl schválen záměr uzavřít s Miltenbergem řádné partnerské vztahy. Následovaly vzájemné návštěvy představitelů obou měst a poté se rozvinuly i vztahy mezi školami i kulturními institucemi obou měst.
Naše škola pojede do Miltenberku potřetí a vystoupí zde dvakrát: poprvé v pátek v aule místní Musikschule a v sobotu na Soirée v Pfarrkirche S. Jacobus. V obou vystoupeních účinkujeme spolu se sborem Musikschule Miltenberg.

Děkujeme městu Duchcov a zejména panu starostovi  Mgr.  Z. Šimberovi za zajištění dopravy a pomoc při organizaci zájezdu. O tom, jak naše vystoupení v Miltenberku probíhá, vás budu průběžně informovat. Š. Gauseová

Pro zájemce přidávám ještě několik webových odkazů vztahujících se k Miltenberku: 

Miltenberk na Wikipedii

Expozice miltenberského muzea věnovaná Duchcovu   a ještě