Průběh studia na ZUŠ

Přijímání nových žáků

Studium na ZUŠ je určeno pro žáky od 5 let a žák jím může procházet  až do dospělosti.

Před přijetím vyplníte  online nebo papírovou  přihlášku a následně vykonat přijímací talentovou zkoušku, která je pro všechny vyučovací obory vypisována vždy začátkem června. Zkouška trvá pár minut a prověří rytmické, intonační a celkové hudební dispozice dítěte.

Jak probíhá samotné studium?

Po úspěšném přijetí čeká žáky náplň výuky dle zvoleného oboru.

  • Výtvarný obor – probíhá jednou týdně v tříhodinové  výuce dle rozvrhu.
  • Taneční obor – probíhá dvakrát týdně dle domluvy. 
  • Hudební obor – jednou týdně probíhá individuální výuka (domluva s učitelem) a jednou týdně kolektivní výuka hudební teorie (pouze do 5. ročníku – dle rozvrhu). Později se přidává komorní hra. 

Během roku žáci prezentují výsledky práce na koncertech, třídních přehrávkách, výstavách a dalších akcích.

Jak dlouho se na ZUŠ studuje?

Studium je rozděleno do tří stupňů:

Přípravné studium – pro nejmladší žáky v rozmezí 5-6 let

  •  určeno pro předškolní děti a žáky 1. třídy ZŠ
  •  trvá 1-2 roky

1. stupeň – pro žáky od 7 do 13 let

  • studium trvá 7 let

2. stupeň – pro žáky od 14 let

  • studium trvá 4 roky