Výtvarný obor

Ve škole vyučujeme tyto výtvarné techniky:

kresba (tužka, uhel, rudka), malba (vodové barvy, temperované barvy, pastely), malby na sklo a hedvábí, grafika (papíroryt, suchá jehla, linoryt, tisk, koláže), keramika (modelování, točení na kruhu), tvorba objektů z netradičních materiálů. Vyučujeme také dějiny výtvarného umění a základy počítačové grafiky (zpracování digitálních fotografií, animace …).

Vyučujeme již od 5 let

Nabízíme studium přípravné výtvarné výchovy, studium I. a II. stupně, rozšířené studium, studium pro dospělé.

Pravidelné výstavy a soutěže

Žáci mají možnost vystavovat svá díla na pravidelných výstavách, účastnit se různých českých i mezinárodních soutěží. Organizujeme zájezdy na různé výstavy a expozice, případně i výtvarná soustředění. Připravujeme žáky na střední a vysoké umělecké školy.
 Podívejte se sami na blog paní učitelky Petry Wolfové