Vize školy


Zpět na Úvod

Vize – záměry – perspektiva

  • Nadále dlouhodobě poskytujeme systematické, dlouhodobé a odborné vzdělávání ve všech oborech ZUŠ – hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém.

  • Našim cílem je vnímavý, slušný a vzdělaný člověk, který bude obohacen nejen sám, ale sám předá toto bohatství ducha ostatním.

  • Našeho absolventa chceme mít jako člověka, který pozitivně vnímá umění a jeho prostřednictvím je formován v kulturní osobnost.

  • Chceme  být školou, na kterou si po letech každý rád vzpomene a přivede k nám své děti

Naši učitelé chtějí zejména

  • Vzbudit u žáka zájem o zvolený nástroj, vybavit ho souhrnem znalostí a dovedností a probouzet v něm hudební tvořivost a cítění
  • předvádějí žákům požadované základy, které se vážou k osnovám jednotlivých oborů
  • každý umělecký počin spolu se žákem společně vyhodnotí (sebereflexe, citlivě kritizovat, korekce…)
  • vysvětlují  a názorně předvádějí vhodné použití odborných pojmů v chápání uměleckého díla.