Zajištění výuky

Paní učitelka Babora Faustová je nemocná, Výuku v jejich předmětech zajišťujeme takto:

  • Hodiny sólového zpěvu bude vyučovat pí uč. Kristýna Pejcharová – po domluvě.
  • Hodiny hudební nauky budou probíhat dle stávajícího rozvrhu: Po od 15.30 a od 16.30.
  • Výuka komorního zpěvu odpadá.

Žáci navštěvující hudební nauky mají možnost konsultací každou středu v době od 15.30 do 16.15 v ředitelně školy.

Šárka Gauseová, ředitelka školy