Koncert absolventů

Letos proběhl 8. června, opět v hlavním sále duchcovského zámku. Byl zvláštní i tím, že spolu s našimi absolventy vystoupili i jejich kolegové a kolegyně ze ZUŠ Dubí. Celý koncert byl velmi povedený, ostatně podívejte se sami.